היכרות עם המחלקה myADOHelper

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2014

0:00 - מה מטרת המחלקה MyADOHelper?
0:40 - תזכורת - מהי מחלקה?
2:03 - הכללת המחלקה MyAdoHelper בפרויקט ב visual studio.