פעולת DoQuery

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2014

0:00 - תוכן הסרטון.
0:20 - סקירת מסד הנתונים עליו נעבוד בסרטון.
1:05 - הפעולה DoQuery.
1:26 - קריאה כללית של הפעולה במחלקה MyAdoHelper, סקירת הפרמטרים של הפעולה.
2:18 - קריאה לפעולה Doquery מתוך פעולת Page_Load, בעזרת שאילתה שנוצרה ידנית.
3:30 - הרצת הקוד ובדיקת שינוי מסד הנתונים.
4:40 - חיבור לטופס - סקירת הטופס בו נשתמש.
5:28 - חילוץ נתוני הטופס מאובייקט request.
6:15 - שינוי השימוש בפעולת DoQuery ויצירתה בעזרת הנתונים שחולצו מאובייקט request.
6:45 - הפעלת האתר והכנסת נתונם למסד הנתונים בעזרת טופס.
7:32 - סקירה חוזרת של השתלשלות האירועים - טופס -> בדיקת קלט -> צד שרת....
8:04 - סיכום