הפעולות isExist ו printDataTable

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2014

להשלים