חיתוך ישר עם הצירים ונקודת חיתוך של שני ישרים

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים