איבון801 שעור 25 מציאת נקודות חיתוך בין ישרים

מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים