פתרון משוואה בשני נעלמים- תרגיל 7 חלק א

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 במרץ 2018