מציאת ישר ניצב לישר בנקודה

בפרק זה נלמד כיצד למצוא ישר החותך ישר נתון אחר בנקודה מסוימת ובניצב לו.

שיעורים

03:45 מציאת משוואת ישר המאונך לישר נתון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:21 הנדסה אנליטית: מציאת משוואת תיכון במשולש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:09 איבון 803 יב בית אקשטיין מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
04:06 מציאת משוואת הישר לפי שיפוע מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית