מציאת משוואת ישר המאונך לישר נתון

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביולי 2016

להשלים