הנדסה אנליטית: מציאת משוואת תיכון במשולש

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בינואר 2018