מציאת משוואת הישר לפי שיפוע

מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביולי 2016

להשלים