הכפל המקוצר נוסחה שנייה

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בינואר 2018

להשלים