פיתוח נוסחאת ריבוע ההפרש מהנוסחא לריבוע הסכום

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים