אוהד הופמן נוסחת ריבוע של הפרש

מאת אוהד הופמן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים