נקודות חיתוך של הפרבולה באמצעות פירוק טרינום

בפרק זה נכיר את שיטת פירוק הטרינום למציאת נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר X.

שיעורים

09:42 0020 פתרון משוואה ריבועית עי פירוק טרינומי מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:37 מציאת נקודות חיתוך עם צירי xy מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית