0020 פתרון משוואה ריבועית עי פירוק טרינומי

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 באוגוסט 2018