נקודות חיתוך של פונקציה ריבועית עם ציר X

בפרק זה נעסוק במציאת הנקודות בהן מתאפס אחד משיעורי הפונקציה הריבועית.