מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 10. אסימפטוטה אופקית

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 באוקטובר 2016

להשלים