פונקציה רציונאלית אסימפט אופקית 4 כלל מקוצר

מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים