אסימפטוטה אופקית של פונקציה רציונלית - שתי גישות

מאת מתמטיקה אורט גוטמן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2020