מציאת משוואת המשיק לפולינום

בפרק זה נשתמש בנגזרת על מנת לחשב את המשיק לפונקצייה פולינומית בנקודה.

שיעורים

03:31 מציאת משוואת משיק מאת Sharon Steinberg, הועלה ע"י איתמר בנית
09:15 סרטו 10 שימושי הנגזרת שיפוע ומשוואת משיק מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
05:51 משוואת משיק לגרף של פונקציה - פולינומים | א מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:31 פונקציה פולינומית שימוש הנגזרת תרגול 2 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
09:10 גזירה של פונקציות עם פרמטרים: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
08:15 המשיק לגרף הפולינום: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:52 משיק לפונקציה דרך נקודה מחוץ לפונקציה מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

פתרונות תרגילים

04:21 שיפוע משיק לגרף פונקציה | עמוד 679 תרגיל 8 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
11:03 משוואת משיק מנקודה שלא על הפונקציה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:51 מציאת שני משיקים העוברים מנקודה שמחוץ לפונקציה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:08 דיפרנציאלי: פונקציה עם פרמטרים ומשוואת המשיק בנקוד מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:29 משיק לפונקציה www.gool.co.il מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
08:01 משיק לפונקציה www.gool.co.il מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
05:48 משוואת משיק לפונקציה עם פרמטרים כשנתון שיעור האנכי מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:01 מציאת משוואת משיק לפונקציית פולינום עם פרמטרים -- מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:05 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 2 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
03:03 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 3 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
02:22 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 5 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
02:37 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 7 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
11:33 מציאת משוואת האנך למשיק העובר בנקודה שמחוץ לפונקצי מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 מציאת משיק והשטח הכלוא בין הצירים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:02 פונקציה פולינומית שימוש הנגזרת תרגול 3 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
10:08 מציאת משוואת המשיק ע"פ השיפוע - פולינומים מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:11 הגדרת המשיק מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית