סרטו 10 שימושי הנגזרת שיפוע ומשוואת משיק

מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים