עמדת ממשלות בעולם החופשי והיישוב היהודי בארץ-ישראל

בפרק זה נעסוק במעשים ובעמדות של ממשלות בעולם החופשי ושל הישוב היהודי כלפי מצבם של היהודים באירופה תחת הכיבוש הנאצי ובמהלך הפתרון הסופי בפרט.

שיעורים

37:00 מתנדבי הישוב בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה מאת כאן אוצרות החינוכית - ארכיון השידור הציבורי, הועלה ע"י איתמר בנית
06:01 חנוך ברטוב מספר על חוויותיו כחייל הבריגדה היהודית מאת עמותת דורות ההמשך Next Generation to Holocaust&Heroism, הועלה ע"י איתמר בנית
01:10 הבריגדה היהודית מאת Gilad Pelossof, הועלה ע"י איתמר בנית
03:53 היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת השואה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית