חנוך ברטוב מספר על חוויותיו כחייל הבריגדה היהודית

מאת עמותת דורות ההמשך Next Generation to Holocaust&Heroism, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019