היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת השואה

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019