הבריגדה היהודית

מאת Gilad Pelossof, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 באפריל 2019