גלים

בפרק זה נעסוק בתיאור והבנה של תופעות בעלות אופי גלי - קול, אור, גלים במים ובמיתר.