השדה המגנטי במרכז סליל דק

סליל מאפשר לנו ליצור שדה מגנטי חזק יחסית באמצעות זרמים נמוכים מאלו הדרושים בתיל בודד, כיוון שהשדה במרכז הסליל הוא סך תרומות השדה המגנטי מכל חלקי הסליל.
מטרות:
הלומדים ידעו לחשב את הגודל והכיוון של השדה המגנטי שיוצר סליל מעגלי דק.


שיעורים

03:49 מגנטיות נושא 3 - שדה שיוצרת כריכה מעגלית מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
20:01 פיזיקסל - מעבדת חובה - גלוונומטר טנגנטי מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
10:56 שדה מגנטי שיוצרת כריכה מעגלית נושאת זרם מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:26 PH EM MF DEMO 70001A V1025 2D Magnetic Field Demon מאת UniServeScienceVIDEO, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

10:00 מבוא תיאורטי - ניסוי גלוונומטר מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
06:54 מהלך הניסוי גלוונומטר מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
05:11 ניסוי גלוונומטר התאמת פונקציה לגרף מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:22 שדה של סליל תרגיל 212 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית