השדה החשמלי דוגמה חישוב שדה שקול בפינה של ריבוע

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 ביולי 2016

להשלים