תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה ריבועית

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים