פונקציה ריבועית, נק. חיתוך עם הצירים שיעור מס' 8

מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים