גבולות ונגזרות - 14 - הנגזרת של שורש איקס

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בדצמבר 2016

להשלים