גזירת פונקציות שורש

בפרק זה נראה כיצד לגזור פונקציה המשלבת שורש.

שיעורים

15:02 פונקציית שורש - נגזרות חלק 1 מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
03:27 הנגזרת של פונקצית השורש מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
05:53 גבולות ונגזרות - 14 - הנגזרת של שורש איקס מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
03:37 נגזרת של פונקצית שורש מאת Snir Yarimi, הועלה ע"י איתמר בנית
12:22 נגזרת שורש של פונקציה אנליזה כיתה י - אנפה כהן מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:40 גזירת פונקציית שורש שיעור1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
05:12 שאלון 804, חישוב נגזרת של שורש מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:57 עוד על נגזרת שורש של פונקציה אנליזה כיתה י - יוחאי מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:10 נגזרת של מכפלת פונקציות עם שורשים מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
01:23 תרגיל נגזרת של שורש-4 5 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
01:12 תרגיל - נגזרת של שורש מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
01:56 נגזרת של שורש -יואל גבע מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית