נגזרת של פולינום

בפרק זה נשתמש בתוצאות הפרקים הקודמים על מנת לגזור פולינומים שלמים.

שיעורים

09:50 נגזרות 3 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
15:46 שאלון 804ם, חישוב נגזרת של פולינום מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
15:46 שאלון 804,סרטון 2, חישוב נגזרות של פולינום מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:03 פונקציה פולינומית שימוש הנגזרת תרגול 1 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
05:57 סרטון 5 2 דוגמאות כללי גזירה בסיסיים מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית
04:29 שיפוע משיק לגרף פונקציה | עמוד 678 תרגיל 2 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית