נגזרת של פונקצית שורש

מאת Snir Yarimi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בדצמבר 2016

להשלים