נגזרת של מכפלת פונקציות עם שורשים

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים