מציאת נקודות קיצון ע"י תחומי עליה וירידה

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים