מציאת נקודת קיצון של פולינום

בפרק זה נשתמש בפעולת הנגזרת על מנת לחשב את נקודות הקיצון של פולינומים.

שיעורים

07:39 מציאת נקודות קיצון אנליזה כיתה י - אסף לוינגר מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:30 מציאת נקודות קיצון ע"י תחומי עליה וירידה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
12:04 סיווג חשודה על ידי ערכי הפונקציה מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
09:44 סיוג חשודה עי נגזרת ראשונה מאת עמיחי - מתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

17:55 נקודות קיצון - פונקציית פולינום - חלק א מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 נקודות קיצון - פונקציית פולינום - חלק ב מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
06:59 חקירת פונקציה עם פרמטר | עמוד 848 תרגיל 8 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:34 חקירת פונקציה עם פרמטר | עמוד 848 תרגיל 4 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:18 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 8 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
05:50 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 4 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
16:28 ניתוח פונקצית שבר פולינום / תשע"ב חורף מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:16 כיצד מוצאים נקודות קיצון של פונקציה? מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות