פיזיקה מגנטיות - כוח לורנץ 20164

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בדצמבר 2016

להשלים