תנועה מעגלית של חלקיקים בשדה אחיד

כאשר חלקיק נע בניצב לשדה מגנטי אחיד, וללא השפעת כוחות נוספים, יופעל עליו כוח בגודל קבוע בניצב לכיוון תנועתו. כוח זה יגרום לתנועה מעגלית של החלקיק.
מטרות:
- הלומדים ידעו לחשב את רדיוס התנועה המעגלית של חלקיקים בשדה מגנטי אחיד.
- הלומדים ידעו מהו ציקלוטרון ויבינו את עקרון פעולתו להפרדת איזוטופים.

שיעורים

10:39 תנועה מעגלית בשדה מגנטי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 כח על מטען בפחות מ-16 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
04:59 מגנטיות נושא 8 - ספקטרוגרף מסות מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
06:36 סיכום תנועת חלקיק בשדה מגנטי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:31 שפופרת קתודית מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
10:03 הכנה לבגרות חלקיק טעון בשדה מגנטי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:28 פיזיקה חשמל -יונים בשדה מגנטי H2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:04 בעיה 2 כוח מגנטי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:22 פיזיקה מגנטיות - כוח לורנץ 20164 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:19 פיזיקה חשמל מגנטיות-כוח לורנץ 20161 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:46 פיזיקה מגנטיות -כוח לורנץ 20163 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:01 תנועת חלקיק בשדה מגנטי וחשמלי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:24 עמוד 17 שאלה 4 חשמל - תנועת חלקיקים בשדה מגנטי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:51 תנועה בורגית בשדה מגנטי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית