פיזיקה מגנטיות -כוח לורנץ 20163

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בדצמבר 2016

להשלים