פיזיקה חשמל מגנטיות-כוח לורנץ 20161

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בדצמבר 2016

להשלים