כיצד מוצאים נקודות קיצון של פונקציה?

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בינואר 2017

להשלים