פתרון תרגיל בשדה חשמלי מהספר של דוד זינגר עמ' 61

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 במרץ 2017

להשלים