חיבור בטור ובמקביל - חישוב התנגדות שקולה

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 במרץ 2017

להשלים