התנגדות שקולה של מעגל מורכב

מטרה - הלומדים ידעו לחשב התנגדדות שקולה לש מעגל בו יש נגדים המחוברים בטור ונגדים המחוברים במקביל.

שיעורים

24:30 מעגלי זרם בפחות מ-25 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
10:51 חשמך חיבור מעורב 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
02:45 תורת החשמל 22 - מעגלים משולבים מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:40 חשמל - הפתעה עם נורה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:08 דוגמא: ניתוח מעגל ניגודי מורכב יותר מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:07 האם הנגדים בטור או במקביל ? מאת צביקה גלברד, הועלה ע"י איתמר בנית
07:26 התנגדות שקולה מורכב מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:05 תורת החשמל 25 - מעגלים משולבים תרגיל מספר 3 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
04:51 תורת החשמל 24 - מעגלים משולבים תרגיל מספר 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
12:41 תורת החשמל 26 - מעגלים משולבים תרגיל מספר 4 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
06:30 תורת החשמל 23 - מעגלים משולבים תרגיל מספר 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
16:10 פתרון תרגיל - טור ומקביל מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
25:18 חיבור משולב מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
14:19 חיבור נגדים משולב מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
19:28 חיבור בטור ובמקביל - חישוב התנגדות שקולה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
12:01 חיבור נגדים משולב 1 - תרגול מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:55 פתרון מעגל הפוך ומתח בין נקודות מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
09:53 פתרון מעגלים מעורבים מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
06:55 מעגלים בזרם ישר שאלה 49 דוד מכללה מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית
10:47 חיבור נגדים - בעיה 201610 א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:15 חשמל מעגל דוגמה 8 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:41 פתרון תרגילים - מעגלים מעורבים (טור ומקביל) מאת דוד מכללה, הועלה ע"י איתמר בנית
09:39 מעגלים הפוכים - מציאת מתח סוללה מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
17:56 התנגדות שקולה בחיבורים שונים - תרגול מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:07 פיזיקה חשמל- חיבור נגדים 20175 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:20 תרגיל מתח וזרם על כל נגד 201716 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:00 תרגיל מתח וזרם על כל נגד 201717 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:38 פיזיקה חשמל חיבור נגדים בעיה 20166 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
20:09 אשל 144 31 - תרגיל מעגל מורכב מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:30 תרגיל פשוט במעגל מעורב חשמל מאת הספרייה של יוסי, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:07 שיטת זרמי חוגים מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית