חיבור נגדים במקביל

מטרה - הלומדים ידעו לחשב את ההתנגדות השקולה לשני נגדים המחוברים במקביל.

שיעורים

06:24 תרגיל מעגל מקבילי מאת אורט תל נוף, הועלה ע"י איתמר בנית
05:31 תורת החשמל 19 - חיבור נגדים במקביל מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
12:21 נגדים במקביל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
13:29 מעגל חיבור במקביל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:48 חשמל ומגנטיות- 23. חיבור נגדים במקביל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:31 סימולציה של חיבור נורות במקביל PHET מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:33 חיבור נגדים בעיה 20165 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
00:41 תרגיל מציאת זרם במעגל מקבילי מאת eytan emuna, הועלה ע"י איתמר בנית
14:47 פיזיקסל-חשמל-הספק בנורות מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
04:03 תורת החשמל 21 חיבור נגדים במקביל תרגיל מספר 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
02:07 תורת החשמל 20 - חיבור נגדים במקביל תרגיל 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית