התנגדות שקולה

בפרק זה נעסוק בחישוב ההתנגשות השקולה של מערכות נגדים. ההתנגדות שתידרש לנגד יחיד כדי להחליף מספר הגדים המחוברים יחד ללא השפעה על התנהגות שאר המעגל החשמלי.