שטף חשמלי וחוק גאוס

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 במרץ 2017

להשלים