שאלון 804, חישוב נגזרת של שורש

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2017

להשלים