דמות במראה מישורית

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2017

להשלים